24-01-12

Waterman 21 Januari-19 Februari

Gezag en macht zijn zaken waar zij moeite mee hebben: zij zullen het niet snel aanvaarden. Pas op het moment dat zij er van overtuigd zijn dat de ander volstrekt eerlijk is zullen zij buigen voor het gezag van die ander. Omdat zij over het algemeen meer met hun verstand dan met hun gevoel werken kunnen zij weinig begrip opbrengen voor mensen die zich door hun gevoel laten leiden.

Geen opmerkingen: