09-10-12

Bevers In Uw Buurt


Oorspronkelijk kwamen bevers in een groot deel van Nederland voor. Bevers waren geliefd bij de mens vanwege hun pels, vlees en de vloeistof waar ze hun territorium mee afbakenen ( het bevergeil) dat als geneesmiddel werd beschouwd en in de parfumindustrie werd gebruikt. Door de intensieve jacht en biotoopvernietiging was de soort in 1826 in Nederland uitgestorven. Het duurde ruim 150 jaar voordat er weer bevers werden uitgezet in Nederland.
 
 


Geen opmerkingen: