30-01-13

Mijnwerkers In Limburg

Mijnwerkers in Limburg
Een sociale geschiedenis
Ad Knotter (red.)
Het is tegenwoordig nauwelijks meer voor te stellen dat Nederland
gedurende een groot deel van de twintigste eeuw voor zijn energievoorziening in hoge mate afhankelijk was van Limburgse steenkool.
Pas in de jaren 1970 kwam hieraan een einde en moesten de tien­duizenden mijnwerkers omzien naar ander werk. Nu, bijna veertig
jaar na de sluiting van de mijnen, is in Limburg het besef gegroeid dat de mijnbouw en de mijnwerkers van groot belang zijn geweest voor de identiteit van de streek rondom Heerlen, Geleen en Kerkrade.
Mijnwerkers in Limburg wil niet alleen de herinnering aan de Limburgse mijnwerkers levend houden, maar ook inzicht verschaffen in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen en de cultuur in de nu verdwenen samenleving rondom de mijnen. Daarbij staan de koempels telkens centraal. Hun lotgevallen vormen het vertrekpunt voor deze boeiende geschiedenis.

Met bijdragen van: Ad Knotter, Serge Langeweg, Erik Nijhof, Jan Peet en Willibrord Rutten.
(Vantilt 2012)

Geen opmerkingen: