03-06-13

Vlinders in Kleuren

De kleurige wereld van vlinders, bijen, hommels, kevers en zo vele andere insecten is boeiend en geheimzinnig. slechts weinigen weten daar de weg een beetje in. Dit boekje wil U de mogelijkheid geven deze weg te vinden.
(Meulenhoffs Natuurgidsen. Tweede druk 1961)


Geen opmerkingen: