21-08-13

Kleinbeeldfotografie

De kleinbeeldcamera is bezig de rolfilmcamera te verdringen. Talloze amateurs maken gebruik van de gemakkelijke hanteerbaarheid van die kleine apparaten en de grote mogelijkheden die daarin schuilen.
(Prisma-Boeken Het Spectrum 1968).


Geen opmerkingen: