10-10-13

Hoe Het Spoor Spoor Werd

Bevat de geschiedenis van de Raad van Toezicht van 1861 tot met 1874.
We bestrijken dus een korte periode, logisch, want het spoorwegennet was al flink uitgebreid en telkens stuitte men weer op andere problemen die opgelost moesten worden.
(WYT Uitgevers-Rotterdam)

Geen opmerkingen: