18-04-12

De Eerste Moeilijke Jaren

De schrijver, H.G. Hesselink, geeft in dit eerste deel van jaar tot jaar een overzicht van hetgeen er in Nederland op spoorweg-gebied gebeurde en daaruit blijkt dat er heel wat voor nodig is geweest om van het spoor van toen, het spoor van vandaag te maken.
(Wijt Uitgevers-Rotterdam)

Geen opmerkingen: