30-04-12

Model Spoorweg Bouw

De miniatuurspoorwegbouw is stellig een der meest fascinerende hobby's. In een periode waarin de vrije-tijdsbesteding meer dan ooit van belang is, heeft de modelspoorwegbouw een populariteit gekregen, die zich niet meer beperkt tot de jeugdige beoefenaar van deze 'sport'. Integendeel, men zou kunnen zeggen dat het spelen met treinen in vele gezinnen een privilege van vader is geworden, waarbij zoon assisteert..
(druk 1960)

Geen opmerkingen: